ביולוגיה כימיה

 

מגמה זו ניתן ללמוד בצירוף מתמטיקה 3, 4 ו- 5 יח"ל.

כל תלמידי המגמה לביולוגיה משתתפים בפרויקט ניסויי של משרד החינוך, במסגרתו כל תלמידי המגמה לומדים בו זמנית תכנית משולבת של ביולוגיה וכימיה.
כל התלמידים ירכשו במגמה זו ידע מעמיק בביולוגיה, והלימודים העיוניים משולבים בשעות מעבדה.

מגמה זו תהיה בנויה מ- 5 יח"ל בביולוגיה לפי התכנית הבאה:

3 יח"ל – לימודים עיוניים בביולוגיה.
1 יח"ל – מעבדה בביולוגיה, כולל הגדרת צמחים.
1 יח"ל – עבודת גמר (ביוטופ) בביולוגיה.

בנוסף ללימודי הביולוגיה ילמדו, אי"ה, תלמידי המגמה 3 יח"ל נוספות בכימיה ולמעוניינים תנתן אפשרות השלמה ל- 5 יח"ל בכימיה תוך צמצום הביולוגיה ל- 3 יח"ל.