חזון ישיבת חורב

תורה עם דרך ארץ

בשלשה כתרים מעוטר החזון של ישיבת חורב. כתר תורה, כתר מימוש המצוינות הלימודית בכל תחומי הידע וכתר החיבור לעם ישראל ולחברה הישראלית.
 
ישיבת חורב חרטה על דגלה מזה כשמונים שנה לגדל דור של בנים יראי שמים ועובדי ה', בקיאים בתורה ומחויבים לקיום מצוותיה. נשיאת דגל התורה ברמה וקיום המצוות כדרך חיים הם נשמת אפה של ישיבת חורב לדורותיה.ישיבת חורב רואה את בוגריה משתלבים כמובילים בעולם התורה.
 
כהמשך לחזונו של הרב הירש זצ"ל רואה ישיבת חורב כערך תורני את ההעמקה והידע הרחב בתחום הלימודים הכללים. הרחבת הידע בתחומי הדעת השונים, מדעי הטבע ומדעי החיים, מדעי הרוח ומדעי החברה, והדחיפה למצוינות לימודית בהם, מלווים את ישיבת חורב מתחילת קיומה. בוגרי הישיבה משתלבים ומובילים בכל המרחב האקדמאי והמקצועי.
בהתאם לחזון זה רואה ישיבת חורב את הבוגרים כבעלי יכולת להוביל ולבוא לידי ביטוי משמעותי בכל המרחב האקדמאי המקצועי.
 
בוגרי ישיבת חורב יתחנכו על מסירות לעם ישראל, בהתיישבות, בעירות הפיתוח, בצבא הגנה לישראל ובכל מקום בו נדרשת נשיאה בעול. ההתנדבות הינה חלק מסדר היום של הישיבה, ודלתות ישיבת חורב פתוחות לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים, בכיתות החינוך המיוחד ובכתות התקשורת.
 
"וכתר שם טוב עולה על גביהם". בנית האישיות ופיתוח המידות של התלמיד, מבית הספר היסודי עד סיום הלימודים בישיבה, מלווים ומובילים את שלשת הכתרים יחדיו.
 
הרב יצחק דור
ראש הישיבה