ביוטכנולוגיה

בשנה"ל תשנ"ט נפתחה בישיבה מגמת ביוטכנולוגיה.

הלימודים במגמה כוללים הן לימודים תיאורטיים והן ניסויים במעבדה שבשלב זה חלקם נעשים בישיבה

וחלקם במעבדת האוניברסיטה העברית שהעמידה לרשות הישיבה את מעבדותיה המשוכללות.

 

תכנית הלימודים במגמה זו כוללים:

3 או 5 יח"ל ביוכימיה – מקצוע שיקנה לתלמידים את הידע כיצד 

בדיוק עובדות המולקולות הביולוגיות,

וכיצד ניתן לנצלן.3 או 5 יח"ל ביוטכנולוגיה – מקצוע שיקנה לתלמידים את

הידע כיצד לנצל שיטות מתוחכמות בהנדסה גנטית לשימוש האדם, לפתרון מחלות, ליצור 

מוצרי מזון וכד'.

3 או 5 יח"ל בביולוגיה – (ראה פרוט במגמה לביולוגיה). כמו כן, ירכשו התלמידים את הידע כיצד משתמשים

 

בידע שרכשו בתעשיה הביולוגית תוך כדי התנסות מעבדתית ענפה.

סה"כ תלמיד הלומד במגמה זו ניגש ל- 11 יח"ל.

במהלך הלימודים יחשפו התלמידים לשיטות עבודה מעבדתיות מתוחכמות, תוך כדי התנסות ענפה ילמדו התלמידים כיצד לערוך ניסויים על מחשב ולנתח את התוצאות על מחשב.

הלימוד במקצוע זה משולב עם לימודי מדעי החיים באוניברסיטה הפתוחה במסגרת התכנית "אקדמיה בתיכון".