מגמת גיאוגרפיה

ד"ר חיים לוגסי.
תוכנית לימודים מגמת גיאוגרפיה:

שלוש יחידות חובה
2 יח"ל בכתה י"א גיאוגרפיה של ארץ ישראל והמזרח התיכון
1 יח"ל בכתה י"ב enUnse

2 יח"ל בכתה יב' נושאי בחירה

סה"כ 5 יח"ל

 

2 יחידות בחירה נושאי הלימוד במסגרת הגיאוגרפיה החבלית נושאית:

 

כדור הארץ והסביבה;
פיתוח ותכנון מרחבי;
האדם במרחב התרבותי.

מגוון תחומים ואזורים בהם עוסק המקצוע:

מדעי הטבע – גיאולוגיה, אקלים, גיאומורפולוגיה
עולמי – ארה"ב, מערב אירופה, העולם השלישי
אזורי – המזה"ת
מדעי הרוח והחברה – גיאוגרפיה עירונית, כלכלית, פוליטית
מקומי – ארץ ישראל

יתרונות המגמה:

 

ציונים גבוהים
תוספת של 20 נקודות עבור סה"כ 5 יח"ל.
בסיס לעיסוק במגוון מקצועות
מסייע בהבנת קשר בין תהליכים שונים
מעניין ומרחיב את ההשכלה הכללית
אפשרות בחירה גדולה של נושאים

המקצוע מקנה:

ראייה מערכתית רב תחומית
הבנה של קשרי הגומלין בין חברה, כלכלה, עיור ופוליטיקה לבין התנאים הפיסיים.
כושר חיזוי לטווחי זמן שונים, של אירועים ותופעות מגוונים.
חידושים מגוונים והתמודדות עם אתגרים חברתיים-כלכליים
כלי חשיבה כמותיים ומיומנויות הדרושים לניתוח בעיות
הבנת האקטואליה , על סמך לקחי העבר, וחיזוי טוב של העתיד.
~