מקצוע מורחב לימודי ארץ ישראל / מקצוע מורחב גיאוגרפיה

במסלול לימודים זה בוחר התלמיד 2 מקצועות:
א. לימודי ארץ ישראל.
ב. גיאוגרפיה.
תלמיד שבחר במסלול זה חייב להבחן ב- 2 המקצועות, באחד בהיקף 5 יח"ל, ובשני בהיקף 3 יח"ל.

מקצוע מורחב ארץ ישראל

מגמה זו נלמדת בהיקף של 5 יח"ל. הנושאים הנלמדים:
2 יח"ל – ירושלים בראי הדורות, החל מהווסדה עד המאה ה- 19 ותולדות ירושלים בעת החדשה.
2 יח"ל – ביחידות אלו ישנו עיסוק בהיקף רחב בנושאים רבים הנוגעים לארץ ישראל, כגון, ארכאולוגיה, הסטוריה, בוטניקה, זאולוגיה ועוד.
1 יח"ל – ביחידה זו יתמקד התלמיד בעבודת מחקר בנושא מסויים הקרוב לליבו בתחומי א"י בהנחיית מדריך. במסגרת לימודי המגמה יתקיימו סיורים לימודיים הקשורים לחומר הנלמד.

מקצוע מורחב גיאוגרפיה

גיאוגרפיה הוא מקצוע אינטרטיבי שמאחד בתוכו מקצועות נוספים מתחומי הטבע, הכלכלה והחברה, ועל כן הוא מהווה כלי עזר לאותם המקצועות שקרובים אליו כמו: אקלים, תכנון ערים, איכות סביבה, תחבורה, כלכלה ועוד.
בגיאוגרפיה נבחנים ב- 5 יח"ל.

בכתה י" נלמדים הנושאים הבאים: מבוא לגיאוגרפיה של ארץ ישראל, לפי החלוקה – המבנה הפיסי, אקלים, כלכלה, יישוב ואוכלוסיה, סוגיות נבחרות בנושאים אלו.
בכתה י"א נלמדים הנושאים הבאים: חבלים גיאוגרפיים בארץ ישראל על פי הנושאים שנלמדו במבוא.
בכתה י"ב נלמדים הנושאים הבאים: אחד מהאזורים הגיאוגרפיים הבאים, לפי בחירה של התלמידים והמורה – ארצות הברית הבתר תעשייתית, ארצות הברית – גיאוגרפיה אזורית, בריטניה – צרפת, העולם השלישי. שניים מהנושאים המקצועיים הבאים, לפי בחירה של התלמידים והמורה – גיאולוגיה, גיאומורפולוגיה, כלכלה, תורת האקלים, גיאוגרפיה עירונית ויישובית. אנסין – ניתוח ולימוד של אזור גיאוגרפי שלא נכלל במסגרת הלימוד של התלמיד.