צוות ייעוצי

אווירה

צוות ייעוץ

ישיבת חורב -
המעטפת הייעוצית - טיפולית

לימדונו חכמינו במסכת אבות ש'אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי  – מה אני'. ממשנה זו אנו למדים על מקומו החשוב של האדם היחיד, בשני מימדים –  הראשון, כחוליה עצמאית, והשני, כאדם הקשור לכלל ישראל. 

ישיבת חורב דוגלת בסוד היחיד והיחד. מחד גיסא היא מאמצת מבט נרחב על כלל הישיבה, כחבורה גדולה ומגובשת אשר חבריה הרבים נתרמים זה מזה, ומאידך מאמצת הישיבה מבט ממוקד אישי ופרטני על כל אחד ואחד מבני החבורה. 

ברמה הישיבתית צוות הישיבה פועל בהדרכה, בשיח, ובהובלת תוכניות רב שנתיות לתלמידים למחנכים ולהנהלה. 

וברמה הפרטנית על מנת שכל תלמיד ותלמיד יצליח להביא לידי ביטוי את אישיותו הייחודית ואת כוחותיו הגנוזים, משקיעה ישיבת חורב מאמצים ומשאבים לרוב. 

ראשית, צוות המחנכים, הרמי"ם והחצרמ"ים שוקדים רבות על שכלולו של הקשר האישי עם כל תלמיד ותלמיד, בשיחות אישיות, בלימוד פרטני ובתשומת לב מירבית.

ישיבת חורב - המעטפת הייעוצית - טיפולית

לימדונו חכמינו במסכת אבות ש'אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי  – מה אני'. ממשנה זו אנו למדים על מקומו החשוב של האדם היחיד, בשני מימדים –  הראשון, כחוליה עצמאית, והשני, כאדם הקשור לכלל ישראל.

ישיבת חורב דוגלת בסוד היחיד והיחד. מחד גיסא היא מאמצת מבט נרחב על כלל הישיבה, כחבורה גדולה ומגובשת אשר חבריה הרבים נתרמים זה מזה, ומאידך מאמצת הישיבה מבט ממוקד אישי ופרטני על כל אחד ואחד מבני החבורה.

על מנת שכל תלמיד ותלמיד יצליח להביא לידי ביטוי את אישיותו הייחודית ואת כוחותיו הגנוזים, משקיעה ישיבת חורב מאמצים ומשאבים לרוב, במספר מעגלים.

ראשית, צוות המחנכים, הרמי"ם והחצרמ"ים שוקדים רבות על שכלולו של הקשר האישי עם כל תלמיד ותלמיד, בשיחות אישיות, בלימוד פרטני ובתשומת לב מירבית.

שנית, בישיבת חורב קיימת מעטפת ייעוצית – טיפולית מקצועית ביותר אשר נותנת מענה לכלל הישיבה, בהדרכה ובשיח, ובפרט המעטפת הייעוצית – טיפולית אמונה גם על ליווי וטיפול פרטני של התלמידים הזקוקים לכך.

לימדונו חכמינו במסכת אבות ש'אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי  – מה אני'.
ממשנה זו אנו למדים על מקומו החשוב של האדם היחיד, בשני מימדים –  הראשון, כחוליה עצמאית, והשני, כאדם הקשור לכלל ישראל. ישיבת חורב דוגלת בסוד היחיד והיחד. מחד גיסא היא מאמצת מבט נרחב על כלל הישיבה, כחבורה גדולה ומגובשת אשר חבריה הרבים נתרמים זה מזה, ומאידך מאמצת הישיבה מבט ממוקד אישי ופרטני על כל אחד ואחד מבני החבורה.

על מנת שכל תלמיד ותלמיד יצליח להביא לידי ביטוי את אישיותו הייחודית ואת כוחותיו הגנוזים, משקיעה ישיבת חורב מאמצים ומשאבים לרוב, במספר מעגלים.

rabbi

ראשית, צוות המחנכים, הרמי"ם והחצרמ"ים שוקדים רבות על שכלולו של הקשר האישי עם כל תלמיד ותלמיד, בשיחות אישיות, בלימוד פרטני ובתשומת לב מירבית.

sofa

שנית, בישיבת חורב קיימת מעטפת ייעוצית – טיפולית מקצועית ביותר אשר נותנת מענה לכלל הישיבה, בהדרכה ובשיח, ובפרט המעטפת הייעוצית – טיפולית אמונה גם על ליווי וטיפול פרטני של התלמידים הזקוקים לכך.

icon

לשם כך, בישיבה מועסקים שני יועצים במשרה מלאה, עובד סוציאלי קליני ופסיכולוג, אשר אחראים על המעטפת הטיפולית החשובה כל כך. בנוסף לזאת, ישנת תוכנית ייחודית המופנית לעולים חדשים, בה מקבלים העולים ליווי אישי, ומענה לימודי ייחודי לקראת בחינות הבגרות.

icon
icon

לשם כך, בישיבה מועסקים שני יועצים במשרה מלאה, עובד סוציאלי קליני ופסיכולוג, אשר אחראים על המעטפת הטיפולית החשובה כל כך. בנוסף לזאת, ישנת תוכנית ייחודית המופנית לעולים חדשים, בה מקבלים העולים ליווי אישי, ומענה לימודי ייחודי לקראת בחינות הבגרות.

לשם כך, בישיבה מועסקים שני יועצים במשרה מלאה, עובד סוציאלי קליני ופסיכולוג, אשר אחראים על המעטפת הטיפולית החשובה כל כך. בנוסף לזאת, ישנת תוכנית ייחודית המופנית לעולים חדשים, בה מקבלים העולים ליווי אישי, ומענה לימודי ייחודי לקראת בחינות הבגרות.

להלן הצוות הייעוצי טיפולי:

הרב צביקה דנטלסקי

יועץ חטיבת ביניים

הרב רוני כהן

יועץ החטיבה העליונה

מר ראובן סקמסקי

רכז עולים חדשים, מומחה לאסטרטגיות למידה ותמיכה בתלמידים מתקשים ורכז התאמות

אורי בן יוסף

פסיכולוג הישיבה מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי של ירושלים

בועז אלוש

עובד סוציאלי קליני 

הרב צביקה דנטלסקי

יועץ חטיבת ביניים

הרב רוני כהן

יועץ החטיבה העליונה

מר ראובן סקמסקי

רכז עולים חדשים, מומחה לאסטרטגיות למידה ותמיכה בתלמידים מתקשים ורכז התאמות

אורי בן יוסף

פסיכולוג הישיבה

בועז אלוש

עובד סוציאלי קליני