תורה

בישיבת חורב בחרנו לחבר את אהבת ה' אהבת התורה והאדם לאהבת החיים. חיים מתוך השפעות על חוקות העולם הזה על הוויות המדע, התרבות, הפילוסופיה והיצירה מתוך פרספקטיבה תורנית ולימוד התורה ברעננות ובלב פתוח כדי לשמור ולעשות.
הישיבה עוטפת בלימוד התורה את כל יומו של התלמיד החל ממקצועות הקודש: תנ"ך, גמרא, הלכה, אמונה, מחשבת ישראל, ולימודים כליים ברמה גבוהה ביותר.

לימודי הקודש מתקיימים ברמות שונות [הקבצות] ומועברים ע"י ר"מ הכתה והחצר"מ [חצי רב מחנך] בקבוצות של כ-15 תלמידים.

בישיבה קיימת חבורת בית מדרש עבור תלמידי תיכון המוסיפים בקודש. זאת לצד עמידה בכל דרישות הלימודים הכלליים לקראת בחינות הבגרות. מבנה הלימוד הבסיסי עומד על לימוד עצמי מונחה, לימוד עצמי בחירי ושיעורים קבועים.

לכיתת י"ב תוכנית לימוד יחודית.

כחמישית מתלמידי הישיבה משתתפים מדי יום בלימוד הדף היומי כבר למעלה מ14 שנה.

למאמרים ושיעורים של ראש הישיבה הרב יצחק דור 

לדבר התורה על פי סדר פרשות השבוע של ראש הישיבה הרב יצחק דור.

תורה

צרו איתנו קשר: